Ny video: Ingenting Är Värt Nånting

Gigs

27 okt26 jan
24 majSticky Fingers, Göteborg
+ Deadheads, Junkstars, Lyckliga Gatan

Uddevalla
+ Headons, City Saints, Vänsternäven, The Past, The Crash Landings

Close-Up-båten 22
+ Asta Kask, Dia Psalma, Mimkry, Gatans Lag mfl

© Troublemakers, Göteborg, 2017