Video: Ingenting Är Värt Nånting

Gigs

16 mar
och
17 mar


6 apr

27 apr


23 jun


13 sep15 nov

 Kägelbanan, Stockholm
Vikken Ära Tompa Eken!
+ Strindbergs, Asta Kask, KSM3, Nomads, Sator mfl

Privat Fest

Downtown Rockbar, Falkenberg

Pustervik, Göteborg
+ Dead Boys, Glo

Musikens Hus, Göteborg
+ Peter & The Test Tube Babies, Los Fastidios mfl

The Crypt, Linköping
+ Toy Dolls, Abrovink

© Troublemakers, Göteborg, 2019